Links

NIRAS

Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
www.niras.be


Belgoprocess

Dochtermaatschappij van NIRAS te Dessel
www.belgoprocess.be


ESV EURIDICE

Economisch Samenwerkingsverband tussen NIRAS en het SCK·CEN
www.euridice.be


SCK·CEN

Studiecentrum voor Kernenergie in Mol
www.sckcen.be


HADES

Ondergronds laboratorium
http://jongeren.sckcen.be/nl


BVS

Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming
www.bvsabr.be


STORA

STudie- en Overleggroep Radioactief Afval: partnerschap van Dessel
www.stora.org


MONA

Mols Overleg Nucleair Afval Categorie A: partnerschap van Mol
www.monavzw.be


FANC

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
www.fanc.fgov.be


TransNuBel

Transportbedrijf voor radioactieve stoffen, Dessel
www.transnubel.be


TRANSRAD

Transportbedrijf voor radioactieve stoffen, Fleurus
www.transrad.be


ORANO La Hague

Bedrijf dat zorgt voor de opwerking van het Belgisch bestraalde kernbrandstof
www.areva.com


COVRA

Centrale Organisatie voor Radioactief afval, Nederland
www.covra.nl


IAEA

International Atomic Energy Agency
www.iaea.org


Radwaste

Gids over radioactief afval
www.radwaste.org


Sievert System

Om uw kennis van de kosmische straling grondig te bestuderen
www.sievert-system.org


La Radioactivité

Monsieur Tout-le-monde rencontre la radioactivité (ook in het Engels)
www.laradioactivite.com


ANDRA

Nationaal Agentschap voor het beheer van radioactief afval in Frankrijk
http://www.andra.fr